Vytváříme clean
realita

Gold Drop Sp. z o.o. v Limanowej pôsobí na trhu chemických výrobkov pre domácnosti od r. 1991. Naše poslanie znie: „Vyrábame produkty pre všetky domácnosti, bezpečné pre používateľov”.

Kľúčové hodnoty:

  • Budovanie princípu partnerského prístupu k zákazníkom, obchodným partnerom, miestnym spoločenstvám a zamestnancom.
  • Zodpovednosť– za firmu a životné prostredie.
  • Inovatívnosť a otvorenosť k zmenám.

Mnoho z nich
nám důvěřovalo

Firma Gold Drop je špecifická predovšetkým svojím dynamickým rozvojom – poukazuje na to jej pretvorenie z malej firmy na podnik zamestnávajúci približne 250 osôb, ktorý vlastní sieť s obchodným zastúpením v Poľsku a distribúciou do krajín ako: Slovensko, Maďarsko, Česko, Rumunsko, Ukrajina, Moldavsko,  Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko, Líbia, Bahrajn, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Albánsko, Čierna Hora. 
Okrem výroby firemných značiek je spoločnosť Gold Drop významným partnerom v oblasti výroby vlastných značiek. Firma vzbudila dôveru viacerých maloobchodných a veľkoobchodných sietí doma aj v zahraničí. Hlavnými trhmi odbytu pre vlastné značky sú: Švédsko, Holandsko, Taliansko, Nemecko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko, Čína, Slovensko.

Jsme obchodním partnerem:

Kvalita nejvyšší
úrovně

Firma vznikla v roku 1999 a postupne si vybudovala dobre fungujúcu infraštruktúru – vznikla nová výrobná hala, sklady, sociálne zariadenia a kancelárske priestory, investovala do nových technológií. Výrobný proces prebieha správne aj integrovanému Systému riadenia kvality a životného prostredia zavedenému na základe o. i. štandardu IFS HPC a Pravidiel dobrých výrobných postupov /GMP/ v súlade s normou ISO 22716. Firma vlastní aj certifikáty A.I.S.E., Nordic Swan, Astma Allergi Denmark, Eco Label .
Spoločnosť Gold Drop je združená v Malopoľské združenie zamestnávateľov Lewiatan, Poľskej rade systému EAN, Regionálnom združení podnikateľov, Poľskom združení výrobcov kozmetiky a čistiacich prostriedkov "Čistá krása".

Řízení jakosti

Pozri ocenenie

„Braním napĺňaš ruky.
Dávaním – srdce”

Gold Drop aktívne podporuje iniciatívy miestnych spoločenstiev, najmä aktivity charitatívnej, sponzorskej a vzdelávacej povahy a tie, ktoré sú zamerané na propagovanie regiónu. Našu podporu poskytujeme organizáciám z okresu Limanowa, ktorým odovzdávame peňažné a vecné prostriedky v podobe čistiacich prostriedkov. Gold Drop sa riadi zásadou „Braním napĺňaš ruky. Dávaním – srdce”.

Podpora / help / sponzora ...

Výrobky serie