Vytváříme clean
realita

Gold Drop Sp. z o.o. v Limanowej pôsobí na trhu chemických výrobkov pre domácnosti od r. 1991. Naše poslanie znie: „Vyrábame produkty pre všetky domácnosti, bezpečné pre používateľov”.

Kľúčové hodnoty:

  • Budovanie princípu partnerského prístupu k zákazníkom, obchodným partnerom, miestnym spoločenstvám a zamestnancom.
  • Zodpovednosť– za firmu a životné prostredie.
  • Inovatívnosť a otvorenosť k zmenám.
Firma má implementovaný Integrovaný systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva v súlade s normami ISO 9001 a 14001.
Pozrite produkty

Naše poslání

Mnoho z nich
nám důvěřovalo

História firmy Gold Drop ukazuje predovšetkým jej dynamický rozvoj – premenu z malej firmy na podnik, ktorý zamestnáva takmer 200 ľudí a ktorý vlastní sieť obchodných miest a firemných veľkoskladov na Ukrajine, Slovensku, v Maďarsku a v Čechách. Okrem výroby firemných značiek je Gold Drop váženým partnerom v rozsahu výroby vlastných značiek. Firma si získala dôveru mnohých veľkoobchodných aj maloobchodných sietí.
Jsme obchodním partnerem:

História firmy

Kvalita nejvyšší
úrovně

Od roku 1999 firma významne rozšírila podnikovú infraštruktúru – vznikla nová výrobná hala, sklady, sociálne zariadenie a kancelárske priestory, investovalo sa do nových technológií. Nad výrobným procesom bdie Integrovaný systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva ISO 9001 a 14001.

Gold Drop je členom Business Centre Club,  Poľskej rady systému EAN ( Polska Rada Systemu EAN), Podnikateľskej rady okresu Limanowa (Rada Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego).

Řízení jakosti

Pozri ocenenie

„Braním napĺňaš ruky.
Dávaním – srdce”

Gold Drop aktívne podporuje iniciatívy miestnych spoločenstiev, najmä aktivity charitatívnej, sponzorskej a vzdelávacej povahy a tie, ktoré sú zamerané na propagovanie regiónu. Našu podporu poskytujeme organizáciám z okresu Limanowa, ktorým odovzdávame peňažné a vecné prostriedky v podobe čistiacich prostriedkov. Gold Drop sa riadi zásadou „Braním napĺňaš ruky. Dávaním – srdce”.

Podpora / help / sponzora ...

Výrobky serie