Cieľom firmy Gold Drop je trvalý a vyvážený rozvoj firmy a jej produktov, získavanie nových predajných trhov, prispôsobenie ponuky požiadavkám klientov pri súčasnej starostlivosti o životné prostredie. Dôležité miesto má investícia do ľudských zdrojov, ako aj delenie sa o úspech s lokálnymi spoločenstvami.
 
V súlade s prijatou politikou kvality a životného prostredia a zásadou vyváženého rozvoja v našej firme uplatňujeme rôzne opatrenia na ochranu životného prostredia:
 • dbáme na to, aby naše výrobky boli bezpečné pre používateľov a okolité životné prostredie.
V roku 2009 bola spustená výroba prvého výrobku s európskym označením Ecolabel, ktoré je oficiálnym európskym označením udeľovaným výrobkom spĺňajúcim vyššie uvedené environmentálne a kvalitatívne normy. Súčasťou radu výrobkov „eco-line” je už niekoľko výrobkov a táto séria sa stále vyvíja,
 • racionálne využívame prírodné zdroje, energiu - vrátane slnečnej energie využívaním slnečných kolektorov
 • modernizujeme využívané technológie a zariadenia
 • kúpili sme energiu zo 100 % obnoviteľných zdrojov, o čom svedčí aj získaný certifikát respect energy, vďaka čomu sme znížili emisie CO2 do 324 800 kg ročne
   
Uvádzame do prevádzky zariadenia s modernými parametrami, čo umožňuje nižšiu spotrebu energie a zemného plynu. Zavedený moderný systém mechanickej ventilácie umožňuje rekuperovať teplo vytvorené v hale na jej ďalšie ohrievanie.
 • uplatňujeme zásadu minimalizácie odpadu, pričom v tomto smere podnikáme množstvo aktivít. Zároveň je na každom oddelení záväzné triedenie odpadu na plasty, papier, komunálny odpad a nebezpečný odpad.
 •       medzi identifikované environmentálne aspekty sa každý rok stanovujú environmentálne ciele a úlohy. Tieto úlohy sa týkajú hlavne prevencie znečisťovania a obmedzenia negatívneho vplyvu na životné prostredie,
 • platíme všetky poplatky za hospodárske využívanie životného prostredia,
 • pri realizácii výrobných procesov uplatňujeme zásady správnej výrobnej praxe
 • naším cieľom je uvedomelé a zodpovedné konanie všetkých zamestnancov v prospech kvality a životného prostredia.

Výrobky serie