Činnosť firmy

Gold Drop sp. z o.o. v Limanowej pôsobí na trhu od roku 1991. Špecializujeme sa na výrobu širokej škály čistiacich prostriedkov.

Budovanie dobrého mena značky vychádza z myšlienky etického a zodpovedného obchodovania, t. j. ponúkania zákazníkom najkvalitnejšieho výrobku, partnerských vzťahov s obchodnými partnermi, spolupráce s miestnymi spoločenstvami a mimoriadnej starostlivosti o bezpečnosť používateľov a životného prostredia.

História firmy Gold Drop ukazuje predovšetkým jej dynamický rozvoj – premenu z malej firmy na podnik, ktorý zamestnáva takmer 200 ľudí a ktorý vlastní sieť obchodných miest a firemných veľkoskladov na Ukrajine, Slovensku, v Maďarsku a v Čechách. Okrem výroby firemných značiek je Gold Drop váženým partnerom v rozsahu výroby vlastných značiek. Firma si získala dôveru mnohých veľkoobchodných aj maloobchodných sietí. Sme obchodnými partnermi: Selgros, Stokrotka, Auchan, E.Leclerc, Elea, miniMAL, Makro, Real, Żabka, Delikatesy Centrum, Polomarket, Eurocash, Intermarche, Tesco, Spar, Ruch, Chata Polska, Lotos, Alma, Rabat Pomorze, Hitpol, Groszek .

Vďaka vývozu je možné nakupovať výrobky "Złota Kropla" na Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Moldavsko, Rusko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Švédsko, Island, Nemecko, Dánsko, Spojené arabské emiráty, Benin a Líbya.

Od roku 1999 firma významne rozšírila podnikovú infraštruktúru – vznikla nová výrobná hala, sklady, sociálne zariadenie a kancelárske priestory, investovalo sa do nových technológií. Nad výrobným procesom bdie Integrovaný systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva ISO 9001 a 14001.

Gold Drop je členom Business Centre Club, Malopoľského zväzu zamestnávateľov (Małopolskim Związek Pracodawców), Hospodárskej komory (Sądecka Izba Gospodarcza), Poľskej rady systému EAN ( Polska Rada Systemu EAN), Podnikateľskej rady okresu Limanowa (Rada Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego).

Zámerom firmy Gold Drop jest pokračovať v udržateľnom rozvoji firmy a jej výrobkov, získavať nové odbytové trhy, prispôsobovať ponuku požiadavkám zákazníkov a súčasne chrániť životné prostredie. Dôležitú rolu zohráva investovanie do ľudských zdrojov ako aj zdieľanie úspechu s miestnymi spoločenstvami.

Gold Drop aktívne podporuje iniciatívy miestnych spoločenstiev, najmä aktivity charitatívnej, sponzorskej a vzdelávacej povahy a tie, ktoré sú zamerané na propagovanie regiónu. Našu podporu poskytujeme organizáciám z okresu Limanowa, ktorým odovzdávame peňažné a vecné prostriedky v podobe čistiacich prostriedkov. Gold Drop sa riadi zásadou „Braním napĺňaš ruky. Dávaním – srdce”.

Výrobky serie