Projekty unijne

Przedsiębiorstwo GOLD DROP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowany projekt pt. „Znaczący wzrost konkurencyjności GOLD DROP poprzez promocję produktów na nowych rynkach”.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej oraz rozwój działalności eksportowej.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek międzynarodowy produktów spółki w tym, m.in. linia produktów hipoalergicznych. Działania te będą realizowane na imprezach targowo-wystawienniczych PLMA oraz COSMOPROF.

Wartość projektu to: 226 653,00 PLN
Wkład funduszy Europejskich: 82 710,00 PLN
 


W ramach dofinansowania z I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Badania i innowacje w Przedsiębiorstwach - Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje firma Gold Drop realizuje projekt:

„Prace badawcze nad zastosowaniem proekologicznych surowców w serii produktów czyszczących. ”

Celem projektu jest opracowanie serii wyrobów ekologicznych, które dzięki zastosowaniu proekologicznych surowców spełniających kryteria dla oznakowania EU ECOLABEL ograniczą negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne zapewniając jednocześnie wyjątkową i sprawdzoną skuteczność działania oraz bezpieczeństwo stosowania.

Na rynku można znaleźć wyroby, które deklarują ekologiczność, ale trudno jest ocenić, którym można zaufać.

Pewnym wyborem jest oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel. To oficjalne, funkcjonujące od dawna, europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Podstawę do przyznawania oznakowania stanowią kryteria ekologiczne, publikowane, jako decyzje Komisji Wspólnot Europejskich. Kryteria te są opracowywane i uzgadniane przez naukowców, przy udziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

Najważniejsze w systemie oznakowania ekologicznego EU Ecolabel jest podejście oparte na cyklu życia. Wszystkie produkty i usługi oznakowane etykietą EU Ecolabel zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich główne oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl życia. Dotyczy to każdego etapu cyklu życia produktu, od wydobycia surowców po produkcję, pakowanie i transport, aż do sposobu wykorzystania i utylizacji.

Firma Gold Drop w trosce o Nasze wspólne środowisko właśnie za kierunek swojego rozwoju obrała sobie rozwój produktów zgodnych z filozofią oznakowania ekologicznego EU ECOLABEL. W ramach realizacji Bonu na innowację prowadzone są badania aż nad dwunastoma produktami, które będą spełniały najnowsze wymagania dla produktów ekologicznych i w niedalekiej przyszłości będą mogły poszerzyć ofertę firmy.

Całkowita wartość projektu to 151 536,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 80 000 PLN
Nr projektu: RPMP.01.02.03-12-0048/18

Serie produktów