Origen

Origen
Hypoalergénne výrobky (majú certifikáty SWAN a AA)

V rámci starostlivosti o ochranu životného prostredia vznikol v spoločnosti Gold Drop projekt na zavedenie sériovej produkcie ekologických výrobkov s označením SWAN, a v rámci starostlivosti o ľudí s kožnými problémami a alergiami boli výrobky dodatočne vybavené /certifikované/ logom Asthma Allergy /AA/.

Certifikát SWAN - základom pre udelenie tohto označenia je splnenie prísnych kritérií pre kozmetické výrobky. Tieto kritériá sa zmieňajú v priemere raz za 3-4 roky. Označenie Nordic Swan Ecolabel je ekologickým znakom, ktorý je všeobecne známy v škandinávskych krajinách a v Európe. Poslaním Nordic Swan Ecolabel je podpora vyváženej spotreby, ktorú spotrebiteľ môže dosiahnuť prostredníctvom výberu výrobkov, ktoré sú označené logom SWAN.
Nordic Swan Ecolabel má perspektívu životného cyklu výrobku.
Dôležité otázky týkajúce sa životného prostredia, ktoré sú brané do úvahy počas prípravy kritérií sú:
  • spotreba energie,
  • klimatické aspekty,
  • spotreba vody,
  • zdroje surovín,
  • balenie,
  • odpad.
Certifikát Asthma Allergy -  tento certifikát je udeľovaný dánskou Asociáciou.
Výrobky s týmto certifikátom sa vyznačujú:
- zminimalizovaným alergickým vplyvom na pokožku
- neobsahujú voňavé zložky, farbivá, vysoko alergénne chemické suroviny, vysoko dráždivé konzervačné látky.

Výrobky s logom AA sú charakterizované tým, že všetky zložky, a to aj tie, ktoré sa vyskytujú vo veľmi malom množstve, sú uvedené na etikete. Má to za následok skutočnosť, že spotrebiteľ si je vedomý s akým výrobkom má do činenie počas jeho používania.
 

Výrobky serie