Uroczyste poświęcenie nowych obiektów Gold Drop

W dniu 21 maja 2018r,  Gold Drop zakończył  kolejny etap rozbudowy oddając do użytku nowoczesne hale produkcyjne, magazynowe  i biurowiec. Cała inwestycja została wykonana w oparciu o własne środki finansowe przy wsparciu dotacji  unijnych. Uroczystego poświęcenia nowych obiektów dokonał biskup tarnowski Andrzej Jeż.

–Jest to dla nas dzień wyjątkowy, w którym narodził się drugi Gold Drop–  oddajemy nową halę produkcyjną, z  nowoczesnymi mieszalnikami, linią rozlewniczą i  oczyszczalnią ścieków,  halę magazynową  oraz biurowiec dla Zarządu i Działu Obsługi Klienta. Oznacza to, że nasze moce produkcyjne zwiększą się w dwójnasób. Decyzję taką trzeba było kiedyś koniecznie podjąć, gdyż na  trudnym rynku środków czystości, gdzie rządzą wielkie koncerny, takie firmy jak Gold Drop muszą być przedsiębiorstwami nowatorskimi, nowoczesnymi i produkować produkty z tzw. wartością dodaną. Te inwestycje dają nam dwie możliwości : możemy produkować więcej oraz  oferować produkty bardziej nowoczesne.  Jak zawsze  ważnym kryterium inwestycji było zachowanie wysokich standardów środowiskowych. W takim kierunku chcemy się rozwijać” - powiedział Stanisław Gągała, Prezes firmy Gold Drop, oficjalnie otwierając uroczystość.

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych, udziałowcy firmy, wykonawcy inwestycji, partnerzy handlowi, pracownicy oraz media.

Korzystając z tej wyjątkowej okazji, Samorząd Województwa Małopolskiego  przyznał  Firmie Gold Drop medal „Polonia Minor” w podziękowaniu za budowanie potencjału gospodarczego  regionu, aktywną działalność społeczną  oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Medal przekazała na ręce Prezesa Stanisław Gągały  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego  Urszula Nowogórska.

 Po uroczystym otwarciu i poświęceniu nowych budynków, została odprawiona Msza świętą w kościele parafialnym w Limanowej Sowlinach,  której przewodniczył Ks. Bp Andrzej Jeż. Po Mszy Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej otrzymał w podziękowaniu, tytuł i statuetkę Przyjaciela Firmy Gold Drop.

W drugiej części uroczystości, przy wspólnym obiedzie, był czas na krótkie przypomnienie początków działalności firmy, która 22 maja 2018r obchodzi 27 lat istnienia. Był czas na wyróżnienie osób , które od wielu lat współpracują z firmą, a także był czas na podziękowania   dla osób szczególnie ważnych dla Gold Dropu. Statuetki oraz tytuł „Przyjaciela Firmy Gold Drop” zostały przyznane dla: Prof. Stanisława Hodorowicza, Starosty Limanowskiego Jana Puchały, Prezes Polskapresse Oddział Kraków Małgorzaty Cetera – Bulka oraz wykonawcy z firmy DEGRO Andrzeja Grochowalskiego. Prezes Gągała wzruszonym głosem i z bukietem  kwiatów podziękował także swojej małżonce Janinie za  zrozumienie i  wspieranie jego codziennych wyzwań.

Zarząd przyjął wiele gratulacji, wyrazów uznania  oraz życzeń dalszego rozwoju od zgromadzonych gości.

Serie produktów