Kontakt
z nami

GOLD DROP Sp. z o. o.
34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 11 d
tel.: +48 18 337 61 37, 330 16 10
fax: +48 18 337 61 17, 330 16 11

biuro@golddrop.eu
export@golddrop.eu
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XII wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS 0000065063,
Kapitał zakładowy: 93 983 zł.
Kapitał zapasowy: 30 530 049 zł.

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Gold Drop” Spółka z o.o. z siedzibą w Limanowej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w zakresie i dla celów marketingowych i handlowych.

Serie produktów