Kontakt
z nami

GOLD DROP Sp. z o. o.
34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 11 d
tel.: +48 18 337 61 37, 330 16 10

biuro@golddrop.eu
export@golddrop.eu
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XII wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS 0000065063,
Kapitał zakładowy: 100 000 zł.
Kapitał zapasowy: 42 371 031 zł.
BDO 000041795
 

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

Serie produktów