Polityka firmy
Gold Drop

Polityka Firmy Gold Drop, funkcjonującej na rynku chemii gospodarczej, opiera się na działaniach mających na celu zapewnienie jej stałego rozwoju poprzez produkcję wyrobów, które satysfakcjonują naszych Klientów i jednocześnie są przyjazne środowisku naturalnemu.

Pragniemy, aby nasza Spółka postrzegania była jako:
- godna zaufania, wiarygodna i rzetelna,
- charakteryzująca się zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną,
- szanująca środowisko naturalne.
Dla utrzymania i pogłębienia tak określonego wizerunku przyjmujemy następujące zobowiązania:
 • dostarczanie wyrobów i usług, zaspokajających potrzeby i wymagania naszych klientów, bezpiecznych dla użytkowników i przyjaznych środowisku,
 • utrzymanie z klientami, a także z dostawcami partnerskich kontaktów handlowych opartych na zasadach fair play,
 • przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych i innych wymagań dotyczących produkowanych wyrobów oraz zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
 • zapewnienie pełnej zgodności produktów opatrzonych oznakowaniem ekologicznym Ecolabel oraz Nordic Ecolabel (SWAN) z obowiązującymi kryteriami oznakowania ekologicznego,
 • doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego w celu poprawy jego skuteczności i osiąganych efektów,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, wiedzy i techniki oraz kapitału,
 • doskonalenie wszystkich procesów systemu oraz dbałość o infrastrukturę zakładu,
 • postępowanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
 • rozwijanie świadomego i odpowiedzialnego działania całej załogi na rzecz jakości i środowiska poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz skuteczne motywowanie,
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń oraz istotnych aspektów środowiskowych,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom oraz stałą gotowość do skutecznego eliminowania lub ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.
Jestem głęboko przekonany że realizacja powyższej Polityki Jakości i Środowiskowej przyczyni się do umocnienia naszej pozycji rynkowej i ekonomicznej zapewniając miejsca pracy naszym pracownikom oraz ochronę środowiska naturalnego społeczeństwu.
 

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny STANISŁAW GĄGAŁA Limanowa, dnia 28.08.2018r.

Serie produktów