Polityka firmy
Gold Drop

Polityka Firmy Gold Drop, funkcjonującej na rynku chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych, opiera się na działaniach mających na celu zapewnienie jej stałego rozwoju poprzez produkcję wyrobów, które satysfakcjonują naszych Klientów i jednocześnie są przyjazne środowisku naturalnemu.

Pracujemy wytrwale, aby nasza Spółka postrzegania była jako:
- godna zaufania, wiarygodna i rzetelna,
- charakteryzująca się zrównoważonym rozwojem czyli dążąca do równowagi pomiędzy wymaganiami ekologicznymi a potrzebami społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Dla utrzymania i pogłębienia tak określonego wizerunku przyjmujemy następujące zobowiązania:
 • dostarczanie wyrobów i usług, zaspokajających potrzeby i wymagania naszych klientów, bezpiecznych dla użytkowników i przyjaznych środowisku,
 • rozszerzanie gamy oferowanych wyrobów i zdobywanie nowych rynków,
 • utrzymanie z klientami, a także z dostawcami partnerskich kontaktów handlowych opartych na zasadach fair play,
 • przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych i innych wymagań dotyczących produkowanych wyrobów oraz zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, wiedzy i techniki oraz kapitału,
 • wytwarzanie i korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych,
 • doskonalenie wszystkich procesów w firmie oraz dbałość o infrastrukturę zakładu,
 • postępowanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
 • zapewnienie pełnej zgodności produktów opatrzonych oznakowaniem ekologicznym Ecolabel oraz Nordic Ecolabel (SWAN) z obowiązującymi kryteriami oznakowania ekologicznego,
 • doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu poprawy jego skuteczności i osiąganych efektów,
 • rozwijanie świadomego i odpowiedzialnego działania całej załogi na rzecz jakości
  i środowiska poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz skuteczne motywowanie,
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń oraz istotnych aspektów środowiskowych,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom oraz stałą gotowość do skutecznego eliminowania lub ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.
Jestem głęboko przekonany, że realizacja powyższej Polityki Jakości i Środowiskowej przyczyni się do umocnienia naszej pozycji rynkowej i ekonomicznej zapewniając miejsca pracy naszym pracownikom oraz ochronę środowiska naturalnego społeczeństwu.
 

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny STANISŁAW GĄGAŁA Limanowa, dnia 29.09.2023r.

Serie produktów