Tytuł Najlepsze w Polsce - The best in Poland dla produktów Ługa

Linia produktów Ługa została wyróżniona w Konsumenckim Konkursie Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce”-„The Best in Poland” (dawniej Dobre, bo polskie).

Wyróżnienie przyznawane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego łaczy się z jednym z najstarszych konkursów promujących firmy, instytucje i ich produkty oraz usługi, organizowany jest już od 1992r. 

Celem konkursu jest promocja i wyróżnienie najlepszych zdaniem konsumentów produktów i usług na rynku polskim.  (fot. R. Galowski)

 

Serie produktów