Statuetka MISERICORS

Statuetkę „Misericors" czyli „Miłosierny Sercem" odebrał Prezes Stanisław Gągała, jako wyraz wdzięczności CARITAS Polska za współpracę i wsparcie placówek opiekuńczych.

14 kwietnia odbyły się uroczyste obchody Święta CARITAS Diecezji Tarnowskiej, które miały miejsce w kościele Miłosierdzia Bożego. W trakcie uroczystości 121 osób zaangażowanych w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym otrzymało statuetki od Caritas Diecezji Tarnowskiej. Wyróżnieni zostali darczyńcy, wolontariusze i pracownicy Caritas. Listy gratulacyjne i statuetki wręczyli bp Wiesław Lechowicz administrator diecezji oraz ks. Marian Subocz dyrektor Caritas Polska.

Statuetkę „Misericors" czyli „Miłosierny Sercem" odebrał również Prezes Stanisław Gągała, jako wyraz wdzięczności CARITAS Polska za współpracę i wsparcie placówek opiekuńczych. Pieniądze przekazane przez firmę Gold Drop zostały przeznaczone m.in. na doposażenie Domu Emerytów - Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej przy ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie. Pomoc uzyskują tam osoby obłożnie, przewlekle chore, które potrzebują profesjonalnej opieki medycznej.

„Warto wspierać CARITAS. Gold Drop przez wiele lat pomagał różnym instytucjom, organizacjom, ale ta pomoc często się rozmywała. Po kilku spotkaniach z ks. Dyrektorem Ryszardem Podstołowiczem, który przedstawił bardzo ciekawą koncepcję, postanowiłem pomagać za pośrednictwem CARITAS. Tym bardziej, że każda złotówka przekazana tej organizacji w 98% wraca do potrzebujących i to przeważyło" - powiedział Prezes.

Serie produktów