„Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”

Firma Gold Drop zajęła II miejsce w Małopolsce w XXVII edycji konkursu „Pracodawca  - organizator pracy bezpiecznej” w kategorii   „zakłady pracy od 50 do 249 pracowników”. Organizator Państwowa Inspekcja Pracy promuje w ten sposób pracodawców, którzy wdrażają nowoczesne systemy  zarządzania bezpieczeństwem, dążą do ograniczania zagrożeń wypadkowych  oraz aktywnie współdziałają z pracownikami  na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy.
 

Swoimi działaniami  wpływają na rozwój kultury bezpieczeństwa, łącząc sukces ekonomiczny z troską o zdrowie i dobrostan pracowników. 
Nagrodzone i wyróżnione podmioty, które niezależnie od statusu  - małej, średniej, czy dużej firmy – włożyły wiele wysiłku, by zapewnić swoim pracownikom  jak najlepsze warunki pracy stają się bohaterami Złotej Listy Pracodawców.
W imieniu firmy Gold Drop, nagrodę odebrał Dyrektor Logistyki i Obsługi Klienta Wiesław Kłuś.

Serie produktów