Podziękowanie za pomoc

Firma Gold Drop otrzymała kolejne, piękne podziękowanie za pomoc przekazaną na Ukrainę, za pośrednictwem Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Czortkowie.

Serie produktów