Medal Europejski dla krochmalu Ługa

Firma Gold Drop otrzymała Medal Europejski  dla krochmalu Ługa.

Medalem Europejskim wyróżnione zostają wyroby i usługi, których jakość odpowiada standardom europejskim. Nominowany wyrób musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Celem przedsięwzięcia jest upublicznienie przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania. Przedsięwzięcie to organizuje BCC pod patronatem jednej z najważniejszych dla przedsiębiorców instytucji w Unii Europejskiej - Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
(czerwiec 2014r.)

Serie produktów