Logo Caritas na produktach Gold Drop

Kupując m.in. płyny do mycia okien czy naczyń firmy Gold Drop, można pomóc podopiecznym Caritas Diecezji Tarnowskiej. Naklejki z taką informacją pojawią się na większości produktów, które są do nabycia w całej Polsce.

Firma Gold Drop zawarła porozumienie z CARITAS Diecezji Tarnowskiej na finansowe wsparcie działań charytatywnych tej organizacji. Za przekazane do tej pory fundusze zakupiono wyposażenie medyczne do ratowania życia dla jednej
z placówek.

„Od 20 lat pomagamy potrzebującym" - mówi Stanisław Gągała - prezes Gold Dropu.

Prezes firmy Gold Drop, podejmując decyzję o ścisłej współpracy z Caritas, brał pod uwagę m.in. to, że organizacja prawie wszystkie pozyskane pieniądze, bo ponad 98% przeznacza dla potrzebujących, ograniczając do niezbędnego minimum wydatki na obsługę działalności.

„Caritas niesie szeroką pomoc dla ludzi biednych, chorych, rodzin wielodzietnych. To jest wielkie przedsięwzięcie, które chcemy wspierać" - dodaje prezes Gold Dropu.

„Cieszymy się, że nasza współpraca rozwija się i będziemy mogli jeszcze lepiej pomagać potrzebującym". Firma pomaga nam od kilkunastu lat. Zwłaszcza podczas kilku powodzi, jakie nawiedzały naszą diecezję otrzymywaliśmy zawsze dużą pomoc­ - każdorazowo było to kilka tirów środków czystości przekazanych w formie darowizny oraz wiele dziesiątków ton sprzedanych po bardzo preferencyjnych cenach." - podkreśla ks. Ryszard Podstołowicz - dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Pieniądze jakie uda się pozyskać z akcji zostaną przeznaczone m.in. na doposażenie nowej placówki specjalistycznej prowadzonej przez Caritas Diecezji Tarnowskiej - Domu Emerytów - Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej przy ul. Starodąbrowskiej w Tarnowie. Pomoc uzyskują tam osoby obłożnie, przewlekle chore, które potrzebują profesjonalnej opieki medycznej.

Serie produktów