Dofinansowanie unijne

Firma Gold Drop Sp. z o.o. otrzymała  kolejne dofinansowanie projektu  w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie – 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

W dniu 18.08.2015 w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
Wzrost konkurencyjności Firmy Gold Drop Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych ekologicznych środków czystości na rynki międzynarodowe”. 


Dzięki pozyskanym środkom, firma Gold Drop doposaży infrastrukturę produkcyjną o nowe maszyny i urządzenia.

Nr projektu: MRPO.02.01.01-12-13-0002-1886-15

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

     

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\t\t\t 
\t\t\t \t\t\t 

 

Serie produktów