Dofinansowanie unijne

W ramach dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa – 2 Gospodarka Regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP- Firma Gold drop Sp. z o.o. zakupiła do tej pory między innymi następujące maszyny i urządzenia:

Nowoczesny wózek widłowy, dwa elektryczne wózki paletowe, zbiornik odkładczy o pojemności 5m3 ,

Instalacje solarną wraz z podgrzewaczem wody, owijarkę półautomatyczną, sprzęt laboratoryjny i inne.

 

Nr projektu MRPO.02.01.01-12-0002/13

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

   

Serie produktów