Budowa nowoczesnej podczyszczalni ścieków

Firma Gold drop Sp. z o.o. rozpoczęła budowę nowoczesnej podczyszczalni ścieków technologicznych w siedzibie Firmy w Limanowej.
„Budowa podczyszczalni ścieków technologicznych w Firmie Gold drop Sp. z o.o.”
„Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
Koszt kwalifikowany zadania to 1 500 600,00 zł brutto
Kwota pożyczki to 1 050 000,00 zł netto.
„finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”

Serie produktów