Kontakt
uns

GOLD DROP Sp. z o. o.
34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 11 d
tel.: +48 18 337 61 37, 330 16 10
fax: +48 18 337 61 17, 330 16 11

biuro@golddrop.eu
export@golddrop.eu
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XII wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS 0000065063,
Kapitał zakładowy: 93 983 zł.
Kapitał zapasowy: 30 530 049 zł.

Landkarte

Kontaktformular

Serie Produkte