„Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego”

Prezes Zarządu Stanisław Gągała został odznaczony  Medalem Honorowym Powiatu Limanowskiego oraz tytułem „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego”.

Prezes Zarządu Stanisław Gągała został odznaczony  Medalem Honorowym Powiatu Limanowskiego oraz tytułem „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego”. Medal jest wyrazem podziękowania i uznania Powiatu Limanowskiego dla zasług osób nim wyróżnionych. Przyznawany jest autorytetom i osobom zaangażowanym w działalność na rzecz rozwoju całej Limanowszczyzny, w drodze Uchwały Rady Powiatu Limanowskiego po uzyskaniu opinii Konwentu Medalu. W uzasadnieniu przyznania tytułu czytamy m.in.: „Stanisław Gągała Prezes Zarządu firmy Gold Drop sp. z o.o. - przede wszystkim przedsiębiorca, menadżer i autorytet w dziedzinie biznesu. Był współzałożycielem i Prezesem Powiatowej Rady Zatrudnienia w latach 2004-2010. Dzięki wspólnemu działaniu z władzami samorządowymi i rządowymi – tworzy od lat przyjazny klimat dla rozwoju biznesu. Ścisła współpraca z władzami Powiatu Limanowskiego przyniosła wiele korzyści dla przedsiębiorczości limanowskiego regionu.” Uroczystego nadania medalu dokonał Przewodniczący Kapituły Medalu Tomasz Krupiński oraz Starosta Limanowski Jan Puchała w trakcie XII Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości.

Zdjęcia: żródło limanowa.in

Serie produktów