XX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY w Nowym Sączu

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu został uhonorowany powierzeniem organizacji XX Jubileuszowego Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju motoryzacyjnego, którego podsumowanie odbyło się w dniu 9 czerwca na terenie Miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu.

Celem turnieju było podniesienie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.

W finale udział wzięło 16 drużyn – reprezentantów każdego województwa. Swoją wiedzę i umiejętności sprawdzali w konkurencjach teoretycznych (test z zagadnień z przepisów ruchu drogowego, test skrzyżowań oraz test z historii polskiej motoryzacji) a także w konkurencjach praktycznych: jazda sprawnościowa motorowerem, jazda sprawnościowa samochodem, pierwsza pomoc przedmedyczna, przygotowanie pojazdów do jazdy.

Wyniki turnieju:

I miejsce drużynowo – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach,

II miejsce drużynowo – Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu,

III miejsce drużynowo – Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach.

 

Jednym z organizatorów był limanowski Auto Moto Klub, którego od lat wspiera Gold Drop.

Serie produktów