Wsparcie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach

Firma Gold Drop wsparła Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Konarach, której założycielem jest Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego-Bonifratrzy. 

Fundacja ta prowadzi działalność dobroczynną na rzecz osób potrzebujących w szczególności niepełnosprawnych, chorych oraz  zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie prowadzą ośrodki dzienne takie jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Aktywności Zawodowej oraz Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi. Opieką swą obejmują prawie 200 osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami psychicznymi.
Za przekazaną pomoc otrzymaliśmy piękne podziękowania.

Serie produktów