Wielki Modernizator 2020

W latach 2018-2019, Firma Gold Drop wykonała wiele inwestycji w infrastrukturę  zakładu i technologię produkcyjną, w wyniku czego mogła  dokonać odpisów amortyzacyjnych na kwotę 3,5 mln zł. Za te działania została nagrodzona tytułem Wielki Modernizator 2020, który został przyznany przez Instytut Europejskiego Biznesu w IX edycji konkursu na podstawie danych uzyskanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Serie produktów