VI Gala Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada 2010 roku, w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej odbyła się VI Gala Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego.

Podczas uroczystości, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz Radę Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego, nadano wyróżnienia i tytuły Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego, Młodego Przedsiębiorcy oraz nagrodzono Inicjatywy Gospodarcze. „Misją tego corocznego święta przedsiębiorców Limanowszczyzny, jest przede wszystkim rozbudzenie na nowo ducha przedsiębiorczości. Podczas tych spotkań mamy okazję do konkretnej merytorycznej wymiany poglądów z zakresu biznesu, która może stać się swego rodzaju bazą dla dalszych działań. Taka filozofia, może stanowić nie tylko o ich osobistym sukcesie, ale także stać się fundamentem mocnej i dynamicznej polskiej gospodarki" - powiedział w swoim wystąpieniu starosta limanowski Jan Puchała.

Prezes Zarządu Stanisław Gągała, który zabrał głos w imieniu przedsiębiorców powiedział: „Spotykamy się po to by dobrze mówić o przedsiębiorcach, by budować ich dobry wizerunek. Spotykamy się również po to, by mówić o firmach, pokazywać najlepszych i chyba co najważniejsze spotykamy się po to, by najlepszych z najlepszych nagrodzić".

Podczas tegorocznej Gali, firma Gold Drop została laureatem w kategorii „Inicjatywa Gospodarcza". Kategoria ta jest przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych podjętych w ciągu ostatniego roku. Takim właśnie przedsięwzięciem jest seria ekologiczna „Eco Line, która składa się z płynu do naczyń, płynu do szyb i płynu do podłóg. Seria uzyskała znak Ekolabel, który jest oficjalnym europejskim oznakowaniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe, m.in. mają ograniczony negatywny wpływ na środowisko wodne, są produkowane na bazie bezpiecznych surowców i podlegają biodegradacji. W samym procesie produkcyjnym, firma wykorzystuje energię solarną, dzięki której zmniejsza się zużycie i emisję gazu do atmosfery. System solarny został zakupiony dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Ten zaszczytny tytuł odebrał w imieniu firmy Dyrektor Generalny Wiesław Żółtowski.

Serie produktów