V Gala Przedsiebiorczości

9 listopada br odbyła się V Gala Biznesu organizowana przez Radę Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy. Tradycją stało się organizowanie gali w różnych miejscach powiatu - w tym roku odbyła się w Mszanie Dolnej w restauracji „Foksal".

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak, Posłowie na Sejm Bronisław Dutka i Andrzej Czerwiński, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Wicemarszałek Leszek Zegzda, Agnieszka Kręcisz - Borowiec Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Gala Biznesu jest organizowana corocznie by podziękować limanowskim przedsiębiorcom za rozwijanie firm, za tworzenie nowych miejsc pracy, za stosowanie zasad etycznego biznesu. A służą temu konkursy „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego", „Mikroprzedsiębiorca Roku" - wyróżniający firmy, które odebrały pomoc z PUP'u i rozwinęły swoją działalność w ostatnim roku, „Inicjatywa Gospodarcza" dla ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. 

Wśród wielu wyróżnionych znalazła się firma Gold DROP, która po raz pierwszy w konkursie Lider Biznesu odebrała Złotą Statuetkę. Kapituła konkursowa przyznała to zaszczytne wyróżnienie za czterokrotne potwierdzenie utrzymania pozycji rynkowej, a odebrał ją Wiceprezes Stanisław Całka.

W trakcie spotkania, Wiceminister Rafa Baniak wręczył Prezesowi Zarządu Stanisławowi Gągała „Konfederatkę" - statuetkę Konfederacji Pracodawców Polskich w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.

Serie produktów