Statuetka i medal dla Prezesa Zarządu GD

Stanisław Gągała, Prezes Zarządu Gold Drop odebrał statuetkę „Za wkład w rozwój Powiatu Limanowskiego".

W uzasadnieniu czytamy: „Przedsiębiorca, menadżer, autorytet w dziedzinie biznesu. Współtwórca i Prezes Rady Przedsiębiorczości w latach 2004-2009. Od początku osobiście angażował się w jej działania, a także dbał o prawidłowe funkcjonowanie biznesu na terenie Powiatu Limanowskiego. Dzięki wspólnemu działaniu z władzami samorządowymi i rządowymi - tworzy przyjazny klimat dla rozwoju biznesu na terenie Limanowszczyzny. Dzięki osobistemu zaangażowaniu umocnił autorytet Rady Przedsiębiorczości. Jego osobę można scharakteryzować słowami: „Świat ustępuje drogi tym, którzy wiedzą dokąd zmierzają" .

Osobisty wkład Prezesa Stanisława Gąłagły został również doceniony przez włodarzy miasta Limanowa, którzy wręczyli mu medal „Zasłużony dla miasta Limanowa".

Serie produktów