Spotkanie świąteczne z pracownikami

W dniu 22 grudnia 2009r odbyło się tradycyjne spotkanie świątecznez pracownikami Gold Drop. Jest to przede wszystkim okazja do podsumowania roku, co uczynił prezes zarządu Stanisław Gągała mówiąc o naszych osiągnięciach, a także niedociągnięciach w pracy i w dbałości o firmę.

Krótkiego podsumowania 2009r. dokonał również Ks. Kustosz Józef Waśniowski, który na koniec swojego wystąpienia złożył życzenia zdrowych, pogodnych świąt spędzonych w gronie najbliższych.

Jest to również spotkanie , podczas którego wielu pracowników otrzymuje wyróżnienia, nagrody specjalne - jest to czas podziękowań. Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs wiedzy o ZSZJ oraz z ogólnej wiedzy o firmie. Wzięło w nim udział 88 pracowników, 24 uczestników odpowiedziało poprawnie na wszystkie 12 pytań. Na drodze losowania wyłoniono 5 laureatów i odbiorców nagrody pieniężnej: Ewa Górska, Monika Hajduk, Zofia Stachnik, Waldemar Łoś, Tomasz Kłodnicki. Dwie kolejne osoby, Danuta Bugajska i Marian Lebda, otrzymały zestaw długopisów, natomiast pozostali uczestnicy odebrali upominki w formie kalendarza ściennego
i szklanego pucharku.

W kategorii „Solidny Pracownik" zostało nagrodzone 11 osób. Przypomnijmy nazwiska tych osób - solidnych , rzetelnych w pracy i zdyscyplinowanych: Stanisław Czaja, Andrzej Woźniak, Marian Lebda, Anna Sopata, Stefan Duda, Dawid Kołodziej, Krystyna Waligóra, Wiesław Pałka, Michał Gawron, Jolanta Dzik, Michał Chaja.
Kolejna kategoria to „Innowacje" przyznane zespołowi w składzie: Władysław Kozub + Rafał Gancarczyk + Marek Natanek „za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych", które pozwoliły na bardziej wydajne wykorzystanie parku maszynowego.

10 osób otrzymało wyróżnienia : Józef Pitala, Ryszard Dytman, Halina Radziechowska, Monika Smoter, Barbara Oleksy, Iwona Górszczyk, Czesław Krężołek, Liliana Ćwik, Renata Woźniak Małgorzata Judka.
Kolejny zespół został nagrodzony za prace na rzecz doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem: Jadwiga Bubula, Ewa Młynarczyk, Dorota Janczy - Stożek, Jolanta Dzik, Michał Gawron, Jarosław Kłuś.

Pracownik roku i Przyjaciel Gold Drop
Dwa szczególne wyróżnienia zostały przyznane Dyrektorowi Handlowemu Pawłowi Tokarczykowi. Pierwsze - Statuetka „Złotej Kropli" w uznaniu za10 lat pracy, gdyż w tym czasie znacznie rozwinęła się rozpoznawalność marki Gold Drop
oraz współpraca z rynkami tradycyjnym, nowoczesnym i zagranicznym.

Drugie wyróżnienie to tytuł „Pracownik Roku 2009" przyznane za całokształt prac i ogromne zaangażowanie na rzecz rozwoju rynku handlowego w minionym roku. Nagrodą specjalną są wczasy w Bułgarii dla dwóch osób.

Serie produktów