Przejrzysta Firma

Gold Drop został wyróżniony Certyfikatem „Przejrzysta Firma"

Certyfikat został przyznany przez firmę Dun and Bradstreet we współpracy z partnerami. Certyfikat jest wyrazem wiarygodności i uczciwości finansowej firmy, która rzetelnie wywiązuje się z obowiązku publikacji sprawozdań finansowych, a tym samym na bieżąco informuje zainteresowane strony o swojej kondycji finansowej.

Serie produktów