Projekt. Poprawa konkurencyjności Firmy GOLD DROP

W dniu 05 Stycznia 2012 r. w Naszej Firmie przeprowadzona została kontrola dotycząca projektu o dofinansowanie współfinansowanego przez Unię Europejską z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego według działania 2.1 A.

Projekt o nazwie : Poprawa konkurencyjności Firmy GOLD DROP Sp. z o.o. przez doposażenie i modernizację linii rozlewniczych zakładu produkcyjnego chemii gospodarczej został oceniony przez kontrolerów pozytywnie. Całkowita kwota dofinansowania przyznana przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości została już wpłacona na konto GOLD DROP tj. 283 574,99 zł.

Dzięki dofinansowaniu zostały zakupione m. in. urządzenia do laboratorium, komputery wraz z oprogramowaniem, serwer , wózki widłowe dla logistyki oraz produkcji, oraz wiele urządzeń potrzebnych do produkcji - mieszalniki, zakręcarka z urządzeniem do podawania korków, głowice etykietujące, drukarka, automatyczny tunel pakujący czy rozbudowa stacji uzdatniania wody.

Serie produktów