Pozytywna ocena wiarygodności

Międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Creditreform dokonała  w ostatnim czasie pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej  firmy Gold Drop, potwierdzając że jesteśmy partnerem, który dzięki wysokiej płynności finansowej firmy posiada  zdolności do terminowej realizacji zobowiązań finansowych. 

Jest to już kolejna pozytywna ocena wiarygodności dla firmy Gold Drop w ciągu minionych lat. Analiza jest wykonywana na podstawie  kilkunastu parametrów i wskaźników m.in. sposobu płatności, zdolności kredytowej, wieku, formy prawnej, a także na podstawie wskaźników: rentowności, płynności, zadłużenia, obrotowości i wielu innych. Pozytywna weryfikacja potwierdza, że  kontakty handlowe z firmą Gold Drop są bezpieczne pod względem finansowym.  

 

Serie produktów