Pomoc dla Ukrainy

Dzięki wspólnej zbiórce pieniędzy i środków czystości dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się już w Polsce, zorganizowanej przez Gold Drop i pracowników firmy,
 

udało się zakupić kredki, ołówki, flamastry, strugaczki, bloki do rysowania, malowanki i zeszyty dla ukraińskich  dzieci, które znajdują się  pod opieką Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Ponadto przekazano pakiety z najpotrzebniejszymi środkami czystości i kosmetykami dla 20 rodzin ukraińskich zamieszkujących w regionie Limanowej.
 

Serie produktów