Pomagamy Ukrainie

Firma Gold Drop od wielu lat wspiera CARITAS Archidiecezji Lwowskiej poprzez Fundację Semper Fidelis, która w jej imieniu organizuje zbiórkę rzeczy  i funduszy wg bezpośredniego zapotrzebowania mieszkańców z okręgu lwowskiego.
 
 

Należy dodać, że w tym regionie nadal mieszka na stałe wielu Polaków – nierzadko są to schorowani ludzie w podeszłym wieku.
W obliczu toczącej się wojny oraz niewyobrażalnego cierpienia zwykłych ludzi, zadeklarowaliśmy naszym przyjaciołom otwartą pomoc realizując ich bieżące zapotrzebowanie na środki czystości. Do tej pory Firma Gold Drop przekazała pomoc rzeczową  i finansową sięgającą  setki tysięcy złotych.   
Ponadto firma Gold Drop przekazała palety środków czystości poprzez Fundację Pomyśl o Przyszłości z Nowego Sącza
To bardzo budujące, że tyle organizacji, samorządów, firm i prywatnych osób okazuje wsparcie i chęć niesienia pomocy naszym sąsiadom.  Oby tak dalej.

Serie produktów