POMAGAMY...

Firma Gold Drop przekazała 14 palet najpotrzebniejszych środków czystości  dla Fundacji  Domy Wspólnoty Chleb Życia.

Fundacja prowadzi  obecnie 9 domów  pomocy dla każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji  - chorych, niepełnosprawnych, osób starszych.   Fundacja niesie konkretną pomoc – dach nad głową, pomoc socjalną, medyczną, pomoc w uzupełnieniu wykształcenia, zdobyciu zawodu. W Domach zużywa się ogromne ilości środków czyszcząco – piorących, o czym wspominała w jednym z wywiadów przełożona Wspólnoty  Siostra Małgorzata Chmielewska. Jej wypowiedź stała się dla nas inspiracją do przekazania konkretnej pomocy rzeczowej.

Serie produktów