Platynowa Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play

4 grudnia br. firma Gold Drop została nagrodzona platynową statuetką „Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznaną przez Instytut Badań nad Demokracjąi Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Razem z 26 innym laureatami odebrała certyfikat uczestnictwa w programie już po raz dziesiąty. Platynowa statuetka wieńczy uczestnictwo w programie promującym etykę biznesu. W tym czasie firma zdobyła Platynowy Laur", Złotą Statuetką i dwie specjalne statuetki, które otrzymują tylko nieliczne organizacje za wyróżniające się działania.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" to realizowane na skalę ogólnopolską przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, z naciskiem na sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko na jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.

„Przedsiębiorstwo Fair Play" to firma, którapostępuje rzetelnie wobec klientów; ułożyła dobrą współpracę z kontrahentami i nie miała zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań; terminowo wywiązuje się ze zobowiązań wobec skarbu państwa; uczciwie i rzetelnie reklamuje się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji; stworzyła swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu; aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych; wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz sportowe; jej działalność jest bezpieczna dla środowiska naturalnego;Między innymi takie kryteria musiała spełnić firma Gold Drop, by móc brać udział w programie.

XII edycja Gali „Przedsiębiorstwo Fair Play" zgromadziła w Sali Kongresowej w Warszawie 647 nagrodzone firmy i 152 gminy przyjazne dla przedsiębiorczości.

Serie produktów