Parzenica roku

Małopolska Izba Turystyki przyznała Prezesowi Stanisławowi Gągała nagrodę honorową „Parzenica 2012”.

 

Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach, miedzy innymi za szczególne osiągnięcia na rzecz promocji i rozwoju turystyki na terenie Małopolski. Honorowy patronat nad tym programem objął Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, a w uzasadnieniu czytamy: „za wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki  na trenie Małopolski poprzez współfinansowanie Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego KIERAT”. Honorową nagrodę uroczyście wręczył Prezes Izby Ryszard Sikora.

 

Serie produktów