Osobowość Roku 2023

Prezes Zarządu Stanisław Gągała otrzymał nominację Kapituły Redakcji „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” do  tytułu Osobowość Roku 2023 w kategorii Biznes.

Serie produktów