OSOBOWOŚĆ ROKU

Prezes Zarządu Stanisław Gągała został nagrodzony tytułem i Statuetką „Osobowość Roku 2019” w kategorii BIZNES w powiecie limanowskim. Tytuł jest uhonorowaniem osób, które wyróżniły się znaczącymi działaniami, osiągnęły sukces i zasłużyły się dla lokalnej społeczności.
 

Kapituła  „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”  wyłoniła kandydatów, na których czytelnicy oddawali swoje głosy poparcia. Wśród osobowości znaleźli się przedsiębiorcy, społecznicy i działacze charytatywni, artyści i pracownicy kultury, którzy zarażają pasją mieszkańców swojego regionu, samorządowcy i inicjatorzy wielu wspaniałych akcji. Ze względu na pandemię w ubiegłym roku,  uroczyste podsumowanie edycji 2019 odbyło się dopiero w lipcu 2021 roku w  krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”.
W imieniu Prezesa Zarządu, statuetkę odebrał Dyrektor Logistyki.
 

Serie produktów