Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe - Badanie produktów biobójczych obowiązującego w okresie od 14.06.2016 do dnia 21.06.2016 wpłynęły dwie ważne oferty. W wyniku postępowania wygrała oferta przedstawiona przez: J.S. Hamilton Poland S.A.

Serie produktów