Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2 obowiązującego w okresie od 06.06.2016 do dnia 15.06.2016 wpłynęły dwie ważne oferty. W wyniku postępowania wygrała oferta przedstawiona przez: Specjalistyczne Laboratorium Badawcze Ita-Test.

Serie produktów