Medal za działalność charytatywną

W dniu 14 listopada 2014r., w trakcie X Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości, Gold Drop i Prezes Zarządu Stanisław Gągała zostali uhonorowani tytułem „Za działalność charytatywną wśród lokalnej społeczności”, przyznany za za hojność i otwarte serce.

Kapituła konkursowa doceniła działania firmy oraz aktywne wspieranie inicjatyw o charakterze charytatywnym i sportowym. Największa wartościowo pomoc (finansowa i rzeczowa) przekazywana jest od kilku lat dla CARITAS diecezji tarnowskiej, w ramach której systematycznie doposażana  jest  placówka Pielęgnacyno – Opiekuńcza  Domu Emerytów w Tarnowie. W ramach tej współpracy Gold Drop regularnie wspiera również poszkodowanych w kataklizmach powodzi i osuwisk. W 2014r. osoby prywatne i instytucje doświadczone przez intensywne opady deszczu, w gminach powiatu limanowskiego, otrzymały znaczny pakiet środków czystości do sprzątania i odkażania zalanych budynków.

Serie produktów