Lokomotywy Sądecczyzny

Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości z Nowego Sącza przygotowały już po raz drugi ranking najprężniej działających firm w regionie sądeckim.

Wydawnictwo DOBRE oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości z Nowego Sącza przygotowały już po raz drugi ranking najprężniej działających firm w regionie sądeckim. Do tytułu  tzw. Lokomotyw gospodarczych zakwalifikowano kilkanaście firm z Powiatu Limanowskiego, a wśród nich został wyróżniony Gold Drop, odbierając tytuł „Firmy napędzającej gospodarkę sądecczyzny”. Dyplom uroczyście odebrał z rąk Marszałka Marka Sowy Wiceprezes Stanisław Całka w dniu 27.12.2013 w Małopolskim Centrum Kultury w Nowym Sączu. Zestawienie do rankingu przygotowane jest  w oparciu o dane pozyskane z ogólnodostępnej bazy informacji o podmiotach gospodarczych i opublikowane na łamach „Dobry Tygodnik Sądecki. Uroczystość z udziałem przedsiębiorców, samorządowców i polityków,  stała się okazją do uhonorowania  nagrodami  firm z każdego subregionu Sądecczyzny.

Serie produktów