Kierat 2021 podziękowania dla Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Stanisław Gągała otrzymał Statuetkę wraz z podziękowaniami  za pomoc w organizacji XVII Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego KIERAT 2020/2021.
Kierat Słopnice - Beskid Wyspowy - Gorce odbył się w dniach 27-29 08 2021 r. 

Na starcie XVII MEMP Kierat 2020/2021 stanęło 260 uczestników. Sklasyfikowano 251 osób, w tym 213 mężczyzn i 38 kobiet. Do półmetka doszło 189 osób. Do mety dotarło 153 uczestników, czyli ok. 60% startujących. Nikt nie przekroczył 30-godzinnego limitu czasowego. Przebieg maratonu nadzorowała na trasie ponad 50-osobowa ekipa sędziowska złożona z wolontariuszy - sympatyków maratonu Kierat oraz strzelców głównie ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Limanowej. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała Grupa Operacyjna GOPR z Limanowej, zespół lekarski Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz panie pielęgniarki.

Zdjęcia źródło: https://maratonkierat.pl/

Serie produktów