Gold Drop wsparł nagrodami turniej brydżowy

W dniu 26 czerwca 2019 roku w restauracji Hetmańska w Nowym Wiśniczu odbył się jubileuszowy XV Turniej brydża Sportowego Par o Puchar Burmistrza Miasta Nowego Wiśnicza.

Coroczny turniej brydżowy został zorganizowany przez Sekcję Sportową Towarzystwa Miłośników Wiśnicza oraz Małopolski Związek Brydża Sportowego w Krakowie przy wsparciu Urzędu Miasta w Nowym Wiśniczu i Starostwa Powiatowego w Bochni.
W turnieju wzięły udział 34 pary z województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Puchary i nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Burmistrza Nowego Wiśnicza, Spółdzielnie Spożywców „Społem” w Bochni, Firmę Gold Drop Limanowa oraz Bank spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.
 

Serie produktów