Gold Drop Liderem Dobroczynności 2014

\t\t\t\t
\t\t\t

\t\t\t\tDziennik Polski organizuje od  kilku lat plebiscyt pod nazwą Lider Małopolski. Zgłoszone firmy oceniane są przez członków jury konkursu  oraz internautów.

\t\t\t

\t\t\t\tJedną z kategorii jest tytuł „Dobroczyńca Roku”, którego laureatem została firma Gold Drop. Plebiscyt pokazuje, że w całej Polsce jest wiele firm, które wiążą sukces w biznesie z działaniami społecznymi. Firmy wiedzą, że nie wystarczy tylko dawać pracę, ale również odpowiadać na potrzeby otoczenia, w którym funkcjonują. Ważne podkreślenia jest, że pomaganie nie jest już tylko domeną dużych zakładów. Potrzebę angażowania się wykazują w coraz większym stopniu średnie i małe organizacje.  Nagroda jest podziękowaniem dla donatorów za udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym.

\t\t\t

\t\t\t\tUroczyste rozstrzygnięcie programu nastąpiło  w trakcie III Forum Przedsiębiorców Małopolski pod koniec maja br. Prezes Zarządu Stanisław Gągała odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy statuetkę  oraz dyplom  z uzasadnieniem nominacji: za „wielkie serce otwarte na potrzebujących, za ogromną pomoc finansową  i rzeczową udzielaną od wielu lat  mieszkańcom  ziemi limanowskiej i  Małopolski”.

\t\t

 

Serie produktów