Gepard Biznesu 2020 oraz Brylant Polskiej Gospodarki 2020

Dynamiczny rozwój firmy  w latach 2018-2019 zaowocował  uzyskaniem wysokich przychodów i zysku netto na poziomie 13,4 proc. Ten wynik pozwolił na uzyskanie tytułu Geparda Biznesu 2020 w XV edycji konkursu oraz Brylantu Polskiej Gospodarki 2020 w XIII edycji konkursu.

Tytuły zostały przyznane przez Instytut Europejskiego Biznesu, który dokonuje analiz danych finansowych przekazanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Ogólnie dostępne dane finansowe służą do opracowania rankingów  i analiz sprawdzających  wiarygodność firmy.

Serie produktów