Gepard Biznesu 2013

Firma Gold Drop otrzymała tytuł „Geparda Biznesu 2013” na podstawie badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wywiadownię Handlową Infocredit zleconego przez Instytut Nowoczesnego Biznesu.

Dane zbierane są  z Krajowego Rejestru Sądowego.  Do tej pory Wywiadownia przeanalizowała wyniki finansowe 3 milionów podmiotów.  W tym roku zostały wybrane firmy, które zanotowały w latach 2011 - 2012  przynajmniej pół miliona zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10%. W województwie małopolskim jest  takich dynamicznych  firm 3412, a Gold Drop zajmuje wśród nich  667 pozycję.

Serie produktów