Fundusze Europejskie - realizacja projektu

Firma Gold Drop zrealizowała projekt "Zwiększenie działalności eksportowej Gold Drop dzięki realizacji działania 6.1 PO IG" w ramach działania 6.1 "Paszport do Eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Serie produktów