Ekologiczne inwestycje w Gold Drop

Jednym z głównych filarów misji firmy Gold DROP jest dbałość o bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, energii, recykling odpadów, korzystanie z osiągnięć techniki (np. oczyszczalnia ścieków poprodukcyjnych metodą nanofiltracji), to niektóre elementy stosowane w celu eliminowania zanieczyszczeń i ograniczenia negatywnego wpływu zakładu na środowisko.

Firma GOLD DROP korzysta również z dotacji Unii Europejskiej przeznaczonych na proekologiczne inwestycje. W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO na lata 2007-2013, projektu współfinansowanego w 35% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiła zestaw składający się z 10 kolektorów słonecznych, 1000 l zasobnika solarnego oraz grupy pompowej wraz z modułem solarnym. Dzięki temu systemowi, od 6 sierpnia 2010 r., część wody potrzebnej do produkcji środków czystości ogrzewana jest poprzez energię słoneczną.

Wykorzystanie energii solarnej pozwali w znacznej mierze ograniczyć zużycie i emisję gazu do atmosfery oraz zmniejszyć koszty produkcji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Serie produktów