Dofinansowanie Unijne

Firma Gold DROP otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt: Poprawa konkurencyjności firmy Gold Drop poprzez doposażenie i modernizację linii rozlewniczych zakładu produkcyjnego chemii gospodarczej.

Pieniądze pochodzą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa - 2. Gospodarka Regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP. Nr projektu MR-PO.02.01.01-12-0274/09. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dotacja zostanie wykorzystana na inwestycje w dziale produkcji i logistyki.

Serie produktów