Dobra Marka 2014 - dla serii FLOOR

Firma Gold Drop w kategorii „płyny do pielęgnacji podłóg” za produkty z serii FLOOR zdobyła tytuł  Dobra Marka 2014 - Jakość, Zaufanie, Renoma.

Wyróżnienie to jest przyznawane najbardziej rozwojowym i najlepiej rokującym markom obecnym na polskim rynku. Organizatorzy Programu prowadzonego pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk już po raz piąty przeprowadzili badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz objęte zostały między innymi: pozycja rynkowa marki i jej siła, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów.

Organizatorem konkursu jest Redakcja Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Redakcja Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. (czerwiec 2014)

Serie produktów