Certyfikat IFS Household and Personal Care Standard dla firmy Gold Drop

W listopadzie 2018 r firma Gold Drop Sp. z o.o. przystąpiła do audytu certyfikującego na zgodność z wymaganiami międzynarodowego standardu IFS HPC.

IFS Household and Personal Care Standard jest jednym z bardziej wymagających standardów ukierunkowanym na zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu dla konsumenta, spełnieniu wymagań prawnych oraz wymagań jakościowych. Został opracowany w celu audytowania dostawców produktów gospodarstwa domowego oraz produktów do higieny osobistej. Standard ten pozwala na zastosowanie jednolitego systemu oceny produktów i procesów, uzyskanie porównywalności i przejrzystości działania w całym łańcuchu dostaw.
Audyt przeprowadzony przez audytorów akredytowanej jednostki TÜV SÜD Polska Sp.
z o.o. zakończył się wynikiem pozytywnym, co jest dowodem, że funkcjonujący w firmie Gold Drop system zarządzania jest zgodny z wymaganiami IFS HPC oraz podlega ciągłemu doskonaleniu.    
 

Serie produktów